R`web_10.jpg

Anhydriet gietvloer

De calciumsulfaatgebonden gietvloer,
wellicht beter bekend als de anhydriet gietvloer.

Anhydriet is een bindmiddel op basis van calciumsulfaat (gips).
De chemische naam voor anhydriet is calciumsulfaatdehydraat,
CaSO4. Het is een watervrij gips dat door een reactie met water
verhardt en zo de toeslagmaterialen aan elkaar kan kitten. Het
gebruik van dit bindmiddel gaat terug tot in de oudheid.
Egyptenaren gebruikten al natuuranhydriet bij de bouw van
piramides

De vloer ligt als gegoten!

Bron: Bedrijfschap Afbouw