AVG_privacywetgeving-4000x2250.jpg

Privacy verklaring van R' create

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van R’ create Projectstoffering door middel van ons relatie beheer systeem alsmede de verwerkingen van gegevens naar aanleiding van invullen van het contactformulier op onze website.

 

R’ create respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van R’ create. U dient zich ervan bewust te zijn dat R’ create niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
R' create verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• KvK-nummer
• BTW-nummer

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich meldt voor de diensten van R’ create of wanneer u ons verzoekt om contact met u op te nemen, evt. via ons contactformulier op de website, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in het relatie beheer systeem van R’ create en zullen enkel worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Voor de volgende doelen verwerkt R’ create uw persoonsgegevens:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Ter afhandeling van uw betaling.
  • Om garantie te kunnen verlenen.
  • Persoonsgegevens worden ook bewaard als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van regelgeving Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door R-create. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en R-create. U kunt hierbij denken aan uw adres als afleveradres voor goederen van leveranciers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
R’ create bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben met onze diensten, noch met onze website niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige gegevens of van minderjarigen te verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken
R' create gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van R-create. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
R' create is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R' create neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens zijn opgeslagen op een externe lokale server die niet via internet toegankelijk is. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Dhr. J. Robbe en is te bereiken via info[at]r-create.nl.

R’ create Projectstoffering
De Hoef 67
6581 JH Malden
Tel.: O6-52O8 72O8
Email: info[at]r-create.nl

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57085714.